V rámci plenárního zasedání jsme pro Vás připravili řadu zajímavých příspěvků zástupců z veřejné správy a akademické sféry. Účast předběžně přislíbili:

Mgr. Miluše Horská - místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

Ing. Jiří Houdek - náměstek ministryně pro veřejné investování a cestovní ruch Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Pavel Šotola - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor

Mgr. Zdeněk Semorád - vedoucí kanceláře primátorky města Pardubice

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. - vedoucí Katedry veřejné ekonomie Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita Brno

doc. Ing. Petr Tománek, CSc. - vedoucí Katedry veřejné ekonomiky Ekonomické fakulty, VŠB –  TU Ostrava

doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D - Katedra podnikovohospodárska, Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno