Cíl konference

Hlavním cílem vědecké konference je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky. Konference je také prostorem pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe a jejich pracovišti, směřující k dlouhodobému sdílení poznatků, diskusím vysoce aktuálních problémů, jež překračují běžnou národní či evropskou dimenzi. Hlavní témata odpovídají názvům jednotlivých sekcí konference:

  • Aktuální otázky veřejné správy a sociální politiky – teorie a praxe
  • Ekonomické souvislosti poskytování kvalitních veřejných služeb
  • Rizika veřejné správy a jejich prevence
  • Informace a informační technologie ve veřejné správě
  • Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů