Konference Veřejná správa 2016

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje a Magistrátem města Pardubic

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 


VEŘEJNÁ SPRÁVA 2016
 

22. září 2016

 

 

Záštitu nad konferencí převzali:

  • JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje,
  • Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora, Magistrát statutárního města Pardubic,
  • doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Vybrané příspěvky budou publikovány v časopise Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, který je zařazen do databáze Scopus.