Systémové inženýrství 2012 – SYSTÉMY SLOŽITÉ A ZJEDNODUŠENÉ

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Ústav systémového inženýrství a informatiky

pořádají

43. ročník konference

 

Systémové inženýrství 2012

– SYSTÉMY SLOŽITÉ A ZJEDNODUŠENÉ

 

Záštitu nad konferencí převzala

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

termín: 28. červen 2012

místo konání: Fakulta ekonomicko-správní

kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD., doc. Ing. Miloš Vítek, CSc.

telefon: 466 036 144

fax: 466 036 010

e-mail: jiri.krupka@upce.cz,   danuse.vitkova@seznam.cz