Systémové inženýrství 2011 – SYSTÉMOVÉ KONFLIKTY

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Ústav systémového inženýrství a informatiky

pořádají

42. ročník konference

 

Systémové inženýrství 2011

– SYSTÉMOVÉ KONFLIKTY

 

Záštitu nad konferencí převzala

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

termín: 15. červen 2011

místo konání: Fakulta ekonomicko-správní

kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.

telefon: 466 036 144, 725 541 442

fax: 466 036 010

e-mail: jiri.krupka@upce.cz