Seminář modelování a rozhodování v podnikání i ve veřejné správě

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
 
pořádá seminář
 
Modelování a rozhodování v podnikání i ve veřejné správě
 
 
Termín: 28. 5. – 29. 5. 2009
Místo konání: Vítkovice v Krkonoších, chata Tereza
 
Fakulta ekonomicko-správní pořádá již tradičně v květnu setkání odborníků v oblasti modelování procesů ve veřejné správě. Domníváme se, že minulá léta potvrdila užitečnost této akce. Na letošním semináři předpokládáme jednání o aktuálních otázkách a problémech veřejné správy na všech jejích úrovních. Vítány jsou především příspěvky týkající se rozhodovacích procesů, jejich modelování a hledání optimálních řešení těchto modelů. Na semináři budou také účastníci seznámeni s některými výsledky výzkumného projektu GAČR č. 402/06/0084 „Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě“.
Pro tento seminář jsme opět zajistili krásné prostředí krkonošské hřebenové chaty Tereza.
Pokud budete mít o účast na semináři zájem, zašlete návratku nebo zprávu e-mailem na uvedenou kontaktní adresu. Příspěvky budou uveřejněny v recenzovaném sborníku.
 
Garanti semináře: doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
      doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
 
Vědecký výbor:
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. – MU Brno
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. – VŠFS Praha
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. – Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc. – Univerzita Pardubice
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. – Univerzita Pardubice
 
Program semináře:
 
Čtvrtek 28. 5. 2009
 
11:00 – 12:00     prezence
12:00 – 13:00     oběd
13:00 – 17:30     jednání
18:00 – večeře, posezení
 
Pátek 29. 5. 2009
 
07:00 – 08:30     snídaně
08:30 – 11:30     jednání
11:30                  závěr semináře
                          oběd
 
 
Důležité termíny
    zaslání závazné přihlášky do 5. 5. 2009
    úhrada vložného  do 5. 5. 2009
    zaslání příspěvků do sborníku do 30. 5. 2009
 
 
 
Sekretariát semináře:
Ing Radka Stárková
Ivana Veselá
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95
532 10 Pardubice
IČ: 00216275
DIČ: CZ00216275
 
 
Kontakt:
Ing Radka Stárková
Tel.: 466 036 013
E-mail: radka.starkova@upce.cz
 
doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
Tel.: 466 036 234
Fax: 466 036 010
E-mail: radim.roudny@upce.cz