Konference Krizový management 2011

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
    Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR
    Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč
 
    pořádají pod záštitou
náměstka GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost  
plk. Ing. Miloše Svobody
 
konferenci
 
 
    KRIZOVÝ MANAGEMENT 2011

10 let krizového řízení - teorie pro praxi

 
  

21. – 22. 4. 2011

 

Zámek Bílé Poličany v Podkrkonoší

 
 

Konference bude zaměřena monotematicky na problematiku aplikace teoretických poznatků do praxe. Konference bude koncipována jako setkání pracovníků teoretické, akademické a praktické sféry zaměřené na interakci teorie a praxe. Za neméně důležitou považujeme i společenskou stránku konference, která přispívá ke kolegiální spolupráci pracovišť. Místem konání je hotel Zámek Bílé Poličany v Podkrkonoší.

 

Garanti konference: doc. Ing. Josef Janošec, CSc., doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

 

Přípravný výbor konference: 

doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Josef Janošec, CSc. - IOO Lázně Bohdaneč

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. – Univerzita Pardubice

doc. Ing. Radim Roudný, CSc. - Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. – Univerzita Pardubice

 

Program konference:

 

Čtvrtek 21. 4. 2011

11:00 – 12:00 prezence

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 17:30 jednání

18:00 – 19:00 večeře

             

Pátek 22. 4. 2011

07:00 – 08:30 snídaně

08:30 – 11:30 jednání

11:30 – 12:00 závěr konference

12:00 – 13:00 oběd

 

Organizační pokyny:

Místo konání a doprava

hotel Zámek Bílé Poličany, č. p. 1, 544 52 Bílé Poličany. Obec se nachází v blízkosti města Hořice. Dopravu si zajišťují účastníci sami.

Účastnický poplatek 1450,- Kč/os (včetně DPH)zahrnuje vložné, ubytování, stravování a sborník z konference.

Poplatek zašlete na účet KB Pardubice   č. ú. 37030561/0100 variabilní symbol 4054041003.

 Referáty

Předpokládáme vystoupení v délce do 15 minut. 

Sborník

Maximální rozsah příspěvků do sborníku 4 strany. Předání příspěvků v elektronické podobě do 21. 4. 2010. Uveřejněné příspěvky budou recenzovány.

Forma příspěvku: textový editor WORD, písmo Times New Roman CE, jednoduché řádkování, velikost 12. Pod názvem příspěvku následuje anotace v českém a anglickém jazyce. Na konci příspěvku uveďte kompletní adresu a kontakt.

Sborník bude vydán po ukončení konference.

 

Sekretariát konference:

 Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Studentská 95

532 10 Pardubice

 

IČO: 00216275

DIČ: CZ00216275

Kontakt:

 Ing. Radka Stárková

tel.: 466 036 013

e-mail: radka.starkova@upce.cz

 

doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

tel.: 466 036 234

e-mail: radim.roudny@upce.cz

Důležité termíny

  • zaslání závazných přihlášek do 21. 3. 2011
  • úhrada konferenčních poplatků do 21. 3. 2011
  • zaslání příspěvků do sborníku do 21. 4. 2011

 

V případě zájmu je k dispozici sborník konference ke stažení.