Podmínky účasti

Splnit níže uvedené nejpozději do 30. června 2009:
 
1.    Vyplnit závaznou přihlášku
·         Zaslat on-line přihlášku dostupnou na adrese http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/konference/konf-global-eko/prihlaska.html
2.    Zaslat příspěvek na e-mail tajemnice vybrané sekce
3.    Uhradit konferenční poplatek Kč 800,- na účet Komerční banky Pardubice
  • Účet č. 37030561/0100, variabilní symbol 4580490002 zpráva pro příjemce: příjmení účastníka(ů).
  • IČ Univerzita Pardubice: 00216275
 
Konferenční poplatek je nevratný, ale lze vyslat náhradní osobu. Zahrnuje vložné, občerstvení, uveřejnění příspěvku ve vědeckém recenzovaném časopisu Scientific Papers of University Pardubice, Fakulty of Economics and Administration a DPH 19%. Účastníci konference mohou přihlásit svá vystoupení v závazné přihlášce. Prezentace příspěvků se předpokládá v rozsahu max. 10 - 15 minut na jeden příspěvek. Vědecký výbor vybere z podkladů zájemců příspěvky pro aktivní prezentaci na místě. Jednací jazyk: český, slovenský, anglický.
 
Z konference nebude vydán tištěný sborník. Příspěvky budou automaticky postoupeny recenzi a v případě pozitivního výsledku budou publikovány ve vědeckém časopise Scientific papers Fakulty ekonomicko-správní.
 
Přihlašovací formulář a další důležité informace budou pravidelně publikovány na webových stránkách konference http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/konference/konf-global-eko.html, nebo je lze získat u členů organizačního výboru:
Ing. Robert Baťa, Ph.D., e-mail: robert.bata@upce.cz
Ing. Jan Stejskal, Ph.D., e-mail: jan.stejskal@upce.cz
 
 
Na setkání se těší
vědecký a organizační výbor konference