ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE A JEJÍ DOPADY NA HOSPODÁŘSTVÍ ČR

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
 
Vás srdečně zve 
k účasti na konferenci s mezinárodní účastí 
 

Změny v globální ekonomice a její dopady na hospodářství ČR

 
 
Záštitu nad konferencí převzala
 
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
 
 
 
Odborné zaměření              
Procesy globalizace ovlivňují postavení a chování České republiky v Evropské unii a ostatním světě. Konference se zaměřuje na sociálně ekonomické a další důsledky těchto procesů ve všech sférách života společnosti.
 
 
Tématické sekce                     A Metodicko-teoretické aspekty procesu globalizace
                                               tajemnice sekce: Ing. Veronika Hájková veronika.hajkova@upce.cz
                                              
                                               B Vliv změn v globální ekonomice na hospodářství ČR
                                               tajemnice sekce: Ing. Veronika Sabolová veronika.sabolova@upce.cz
                                            
 
Cíle konference                    
Identifikovat vliv jednotlivých aspektů globalizace v podmínkách České republiky a specifikovat další předpokládaný vývoj v kontextu vnitřních a vnějších faktorů.
                                               
Datum konání                           středa 23. září 2009
 
Místo konání                             Univerzita Pardubice
                                                 Studentská 84, Pardubice
                                                 místnost DB-B2 a B3 (vchod z Dopravní fakulty J. Pernera)
 
Průběh konání                          10.00 – 12.00 plenární jednání
                                                 12.00 – 13.00 oběd
                                                 13.00 – 16.00 prezentace příspěvků, ukončení konference
 
Vědecký výbor                    
                                                 prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
                                                 proděkan pro vědu a výzkum, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
                                                 prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
                                                 Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
                                                 doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
                                                 Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
                                                 doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
                                                 Ústav ekonomie, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
                                                 prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.
                                                 Ústav ekonomie, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
                                                 prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.
                                                 Ústav systémového inženýrství a informatiky, Univerzita Pardubice,
                                                 Fakulta ekonomicko-správní
 
 
 
Organizační výbor                    Ing. Robert Baťa, Ph.D. (robert.bata@upce.cz)
                                                 Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (jan.stejskal@upce.cz)
                                                 Ing. Veronika Hájková
                                                 Ing. Veronika Sabolová