EMAN 2009: Environmental Accounting—Sustainable Development Indicators

Fakulta ekonomicko-správní je spolupořadatelem mezinárodní konference EMAN 2009 – Environmnental Accounting and Sustainable Development Indicators, která se koná v Praze ve dnech 23. až 24. dubna 2009.
 
V duchu předchozích konferencích poskytne konference EMAN 2009 „Environmental Accounting and Sustainable Developement Indicators“ širokému fóru prostor pro šíření a výměnu myšlenek spojených s podporou managementu udržitelného rozvoje a environmentálního managementu na mikro i makroúrovní prostřednictvím nástrojů, jako jsou environmentální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje.
 
Deadline pro rozšířený abstrakt je 25. února 2009.
 
Všichni akademičtí pracovníci, doktorandi, studenti a odborná veřejnost jsou srdečně zváni. Využijte této příležitosti!
 
 
 

 

Podrobnosti naleznete na stránce http://www.ea-sdi.ujep.cz/en/conference-2009.html