Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe (III. ročník)

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje
Odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubic
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR
Sociální služby města Pardubice
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
 
si Vás dovoluje pozvat na
 
3. ročník konference s mezinárodní účastí
 
Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe 2009
 
Záštitu nad konferencí převzali
 
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
 
Mgr. Miloslav Macela
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči
 
MUDr. Štěpánka Fraňková
náměstkyně primátora města Pardubice
  
 
Místo konání:  Magistrát města Pardubice, 10. listopadu 2009