Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe 2011

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje
Odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubic
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

si Vás dovoluje pozvat na

5. ročník konference s mezinárodní účastí

Aktuální otázky sociální politiky

– teorie a praxe 2011

Záštitu nad konferencí převzali

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Mgr. Jiří Brýdl
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální oblast

Mgr. Jindřich Tauber
1. náměstek primátorky města Pardubice


Místo konání:  Magistrát města Pardubice,
5. května 2011