Výzva k zasílání příspěvků do časopisu

Příspěvky do časopisu Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration zasílejte na e-mail: martina.kynclova@upce.cz.

Termíny pro přijímání článků v roce 2017:

  • 01. 01. 2017 příspěvky je možno zasílat v českém, slovenském a anglickém jazyce
  • 01. 05. 2017 příspěvky je možno zasílat jen anglickém jazyce
  • 01. 09. 2017 příspěvky je možno zasílat v českém, slovenském a anglickém jazyce

Spolu s příspěvkem prosím zašlete i vyplněný a podepsaný formulář Udělení licence k vydání článku v časopise, Prohlášení o původnosti článku a v případě, že je článek v angličtině, také Čestné prohlášení.