Složení vědecké rady SciPap

prof. Dr. John R. Anchor
University of Huddersfield, Velká Británie

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
Česká zemědělská univerzita

prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
VUT Brno

doc. Ing. Peter Fabian, CSc.
Žilinská univerzita Žilina, Slovensko

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Vysoká škola finanční a správní, Praha

prof. Dr. Roberto Henriques
Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko

prof. Lazaros S. Iliadis
Democritus University of Thrace, Řecko

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
Technická Univerzita Liberec 

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Masarykova univerzita, Brno

prof. Sergey V. Kostarev, PhD. 
Omsk Institute of Plekhanov Russian University of Economics, Rusko

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
Paneurópska vysoká škola, Slovensko

prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.
Univerzita obrany, Brno

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
Vysoká škola finanční a správní, Praha

doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.
ČVUT Praha

doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
VŠB – TU Ostrava

prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Vysoká škola podnikání, a. s., Ostrava

prof. univ. dr. Angela Repanovici,
Universitatea Transylvania Brasov, Rumunsko

prof. dr. habil. Aleksander Sladkowski
Silesian University of Technology, Polsko

prof. dr. Ligita Šimanskienė

Klaipėda University, Litva

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko

prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
Šiauilai University, Litva

doc. Ing. Miloš Vítek, CSc.
Univerzita Hradec Králové, emeritní akademický pracovník