Složení redakční rady SciPap

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.    
šéfredaktorka

Ing. Martina Kynclová           
výkonná redaktorka


prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky           

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva

prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky        

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie

Ing. Karel Šatera, PhD. MBA
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu