Složení redakční rady SciPap

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
šéfredaktorka

Ing. Martina Kynclová
výkonná redaktorka

 

Členové:

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Ing. Karel Šatera, PhD. MBA