REDAKČNÍ RADA: AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY – TEORIE A PRAXE

Doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, děkanka
Předsedkyně redakční rady časopisu


PhDr. Josef Duplinský, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Ústav správních a sociálních věd

Ing. Renáta Halásková, Ph.D.

Vysoká škola Logistiky o. p. s., Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín
Vysoká škola sociálně-správní o. p. s., Havířov, Katedra sociálních věd a práva


PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Katedra andragogiky a personálního řízení, vedoucí
 
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Katedra andragogiky a personálního řízení

Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice,
Ústav správních a sociálních věd

Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářské a sociální politiky

Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Fakulta filozofická, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra psychologie, Oddělení psychologie, vedoucí


Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Univerzita Pardubice, prorektor  pro vzdělávání a záležitosti studentů

PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D.
Fakulta zdravotních studií, Univerzita Pardubice, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální péče

ThLic. Vladimír Šiler, Dr.
Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra filozofie

Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra psychologie a speciální pedagogiky

Mgr. Jiří Brýdl
Krajský úřad Pardubického kraje, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální oblast

Mgr. Miluše Horská
Senátorka Parlamentu ČR, předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka, o. s.,  Ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s.

Mgr. Zdeněk Leznar
Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s., ředitel

Mgr. Ivana Liedermanová

Magistrát Pardubice, Odbor školství, kultury a sportu, vedoucí

 
PhDr. Miloslav Macela
Odbor rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ředitel

PhDr. Karel Schwarz
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, výkonný předseda

Bc. Dana Stoklasová, DiS.
TyfloCentrum, Pardubice, o. p. s., ředitelka

Mgr. Jindřich Tauber
Magistrát města Pardubic,  1. náměstek primátorky

Ing. Helena Zahálková

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor sociálních věcí, vedoucí