PARTNEŘI ČASOPISU AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY – TEORIE A PRAXE

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR
www.asociacenno.cz

Magistrát Pardubice, odbor komunitních služeb
www.mmp.cz

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí
www.pardubickykraj.cz

Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s.
www.css.vys.cz

TyfloCentrum, Pardubice, o. p. s.
www.tyflocentrum.cz/pardubice