Kontakty

Ústav veřejné správy a práva

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Studentská 84

532 10 Pardubice

 

 

 

 

Vedoucí ústavu:
č.dv. 08 033, tel. 46603 6236
úřední hodiny:
St 8,00 - 10,00
Tajemník ústavu:
č. dv. 08 030, tel. 46603 6571
Út 15,00 - 17,00
St 10,00 - 12 00
Sekretářka ústavu:
č. dv. 08 033, tel. 46603 6174,  fax 46603 6173
Po 13,00 – 14,00
St 8,00 – 10,00
Čt 9,00 – 10,00

 

 

Ostatní zaměstnanci:

 

Profesoři:

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., č. dv. 08 035, tel.46603 6164

 

Docenti:

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., č. dv. 08 031, tel. 46603 6172

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., č. dv. 08 027, tel. 46603 6238

 

Odborní asistenti:

Ing. Robert Baťa, Ph.D., č.dv. 08 031, tel. 46603 6305

PhDr.Šárka Brychtová, Ph.D., č. dv. 08 034, tel. 46603 6527

PhDr. Josef Duplinský, CSc., č. dv. 08 035, tel. 46603 6164

PhDr. Miloš Charbuský, CSc., č. dv. 08 029, tel. 46603 6165

Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., č. dv. 08 027, tel. 46603 6528

JUDr. Milan Závurka, Ph.D. č. dv.  08 034, tel. 46603 6527

 

Asistenti:

Ing. Ticiano Costa Jordao, č. dv. 08 030, tel. 46603 6571

Ing. Táňa Karlíková, č.dv. 08 030, tel. 46603 6571

RNDr. Zita Kučerová, č. dv. 08 029, tel. 46603 6168

JUDr. Milan Krupař, č. dv. 08 036, tel. 46603 6171

Mgr. Jan Mandys, č. dv. 08 036, tel. 46603 6171

Mgr. Martin Maštálka, č. dv. 08 029, tel. 46603 6168

JUDr. Karel Rohr, č. dv. 08 035, tel. 46603 6164

Mgr. Josef Sedláček, č.dv. 08 036, tel. 46603 6171

Mgr. Tomáš Šimek, č. dv. 08 034, tel. 46603 6170

 

Doktorandi:

Ing. Veronika Hájková, č. dv. 08 030, tel. 46603 6571

Ing. Stanislava Nechvílová, č. dv. 08 030, tel. 46603 6571