Akce a zajímavosti

Plán vědeckých akcí Ústavu správních a sociálních věd

letní semestr 2016/2017

 

 

Vědecké semináře zaměstnanců

 

Udržitelná hodnota jako způsob měření udržitelnosti regionu

Ing. Petra Lešáková

Datum konání: 10. února 2017, 9:00

Místo konání: zasedací místnost děkanátu FES

 

Multikriteriální hodnocení projektu

Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Datum konání: 31. března 2017, 9:00

Místo konání: zasedací místnost děkanátu FES

 

Vybrané aspekty sociálních změn v globalizovaném světě

RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Datum konání: 12. května 2017, 9:00

Místo konání: zasedací místnost děkanátu FES

 

Ostatní plánované akce

 

Evropská unie v globalizované ekonomice

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity)

Datum konání: 7. března 2017, 9:00

Místo konání: EA-11024

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

 

Finance institucí veřejné správy v kontextu požadavků 3E (problematika veřejných financí v kontextu efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti/účinnosti)

Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity) 
Datum konání: 28. března 2017, 10:00

Místo konání: UA-A5

Kontaktní osoba: Ing. Jan Fuka, PhD.

 

Čerpání unijních zdrojů v praxi Pardubického kraje

Ing. Markéta Kupcová (Centrum pro regionální rozvoj České republiky)

Datum konání: 4. dubna 2017, 12:00

Místo konání: EA-02032

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

 

Daňová kontrola a jiné postupy správce daně

Mgr. Hana Krejčíková (Generální finanční ředitelství)

Datum konání: 12. dubna 2017, 12:00

Místo konání: DB-B2

Kontaktní osoba: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

 

Exkurze Heřmanův Městec: městský úřad, městská galerie, židovská synagoga

(v rámci Erasmus předmětu ASSP:  State Administration)

Ing. Ivana Jankovská (tajemnice městského úřadu)

Marie Hrstková (místní průvodkyně), Mgr. V. Chládková (místní expertka)

Datum konání: duben/květen 2017

Místo konání: Heřmanův Městec

Kontaktní osoba: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.