Okruhy pro diplomové práce pro studijní program N6209 – Systémové inženýrství a informatika

Studijní obor 6209T030 – Pojistné inženýrství

 • Význam a možnosti pojištění pro management podnikatelských rizik
 • Modelování úmrtnosti obyvatelstva ve vysokém věku a její porovnání ve vybraných evropských zemích
 • Trend vývoje střední délky života v ČR a SR a jeho důsledky
 • Současný stav a perspektivy vývoje zajištění
 • Pojistný trh a finanční investování
 • Rizika v souvislosti s poskytováním hypotečních úvěrů a jejich řízení
 • Modely přežití a jejich využití v aktuárské demografii
 • Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti
 • Demografické rizika a jejích vplyv na důchodové zabezpečení
 • Možnosti kvantifikace rizika pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného
 • Pojistně technické rezervy komerčních pojišťoven
 • Rizika důchodového pojištění v ČR a ve vybraných zemích EU
 • Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel.
 • Metody určení pojistného v důchodovém pojištění.

 

Studijní obory 6209T019 – Informatika ve veřejné správě a 6209T028 – Regionální a informační management

 • Návrh zabezpečení pro ochranu dětí před nebezpečným obsahem internetu
 • Rozmístění kontejnerů tříděného odpadu
 • Zhodnocení zvolených aspektů řešených trestných činů
 • Interakce mezi roboty – měření pomocí metrik využitelných v sociálních sítích
 • Tvorba umělé sociální sítě a měření získaných dat
 • Geodatabáze campusu Univerzity Pardubice
 • Vyhledávání zboží v nabídkách e-shopů
 • Využití internetových aplikací v konkurenčním zpravodajství
 • Integrace prostorových dat do podnikových informačních systémů
 • Vnímání webových stránek jako studijního zdroje
 • Možnosti využití fuzzy rozhodovacích stromů
 • Modul pro zadávání a evidenci témat závěrečných prací
 • Data Mining na sociálních sítích
 • Hodnocení ekonomické úspěšnosti regionu s využitím Data Miningových metod
 • Nástroj pro automatickou tvorbu rozvrhů
 • Systém pro automatické zpracování dat z pedagogického procesu
 • Analýza metod porovnávání dokumentů
 • Analýza občanské vybavenosti regionu s využitím fuzzy asociačních pravidel
 • Modely analytického hierarchického procesu a analytické hierarchické sítě
 • Návrh a analýza modelů řídících prvků pro existující fyzikální modely řízení
 • Klasifikační modely a jejich využití v sociálních vědách
 • Možnost využití rough regulátoru
 • Modelování životní úrovně zemí eurozóny
 • Model udržitelnosti pro vybranou část dopravní infrastruktury
 • Modelování s využitím rough množin a fuzzy logiky
 • Pokrytí zvoleného zájmového území signálem sítě Wi-Fi
 • Návrh síťové minilaboratoře
 • Situační analýza zvoleného zájmového území
 • Model úseku silniční komunikace
 • Modely terénu a jejich využití malou obcí
 • Využití geoinformačních technologií pro zhodnocení stavu v oblasti bezpečnosti na úrovni kraje
 • Řešené příklady pro ArcGIS Desktop
 • Hodnocení uspořádanosti a vzájemné shody geografických jevů
 • Modelování autentizačních protokolů
 • Analýza bezpečnostních protokolů
 • Zhodnocení stavu bezpečnosti v území
 • Návrh zabezpečení dostupnosti radiologických dat ve společnosti SonoXray Plzeň s.r.o.
 • Modelovanie dát charakterizujúcich virtuálny server pomocou Kohonenových samoorganizujúcich sa máp
 • Rekurentné neurónové siete v modelovaní chýb virtuálneho servera
 • Virtuálne systémy a ich modelovanie pomocou LVQ neurónových sietí
 • Návrh hierarchických štruktúr fuzzy inferenčných systémov na klasifikáciu dát virtuálnych systémov
 • Modelovanie na burze cenných papierov metódami umelej inteligencie