Okruhy pro bakalářské práce pro studijní program B6209 – Systémové inženýrství a informatika

Studijní obor 6209R029 – Informační a bezpečnostní systémy

 • řízení nákladů, kalkulace nákladů, kalkulace nákladů a jejich uplatnění v řízení OSVČ,
 • Competitive Intelligence ve vysokoškolském prostředí,
 • Hromadný dohled a zabezpečení firemních vozidel,
 • Obrana proti neoprávněnému získávání dat z firemní nebo domácí počítačové sítě ,
 • Bezpečný přenos dat ve firmě a ve státní správě,
 • Zabezpečení rodinného domu nebo bytové jednotky,
 • Bezpečnost v prostředí počítačové sítě,
 • Chytré domácnosti a bezpečnostní rizika,
 • Využití počítačové sítě pro ostrahu objektu,
 • Zabezpečení datových rozvodů ve firmě,
 • Plán kontinuity podnikových procesů,
 • Plán obnovy po pohromě,
 • Řízení bezpečnosti a zaměstnanci,
 • Zhodnocení situace v oblasti kriminality pro zvolené zájmové území,
 • Analýza a návrh zabezpečení vybrané oblasti (firma, část organizace apod.),
 • Systémy řízení bezpečnosti informací

 

Studijní obory 6209R019 – Informatika ve veřejné správě a 6209R028 – Regionální a informační management

 • Možnosti realizací datových sítí a záložních zdrojů,
 • Možnosti sdílení multimediálních dat v domácím prostředí,
 • Využití volně šiřitelných redakčních systémů pro vytvoření obecního webu,
 • Architektonický vzor MVC a jeho využití ve webové strategické hře pro více hráčů,
 • Webhostingový linuxový server s oddělenými uživateli pro výuku předmětu Technologie Internetu,
 • Využití počítače Raspberry Pi při výuce počítačových sítí a programování,
 • Návrh aplikace pro mobilní OS Android ve vztahu k veřejné správě,
 • mLearning,
 • Využití NoSQL databázového systému ve vybraném prostředí,
 • Využití grafového databázového systému ve vybraném prostředí,
 • Studie využití mobilních plateb a technologie NFC,
 • Zpracování dat pro veřejného rozpočtu,
 • Hodnocení algoritmů pro vyhledávání ve stromových strukturách,
 • PILE system a Assimilative computing,
 • Analýza současného stavu v oblasti web miningu,
 • Návrh provozu a využití internetového obchodu pro konkrétní firmu,
 • Vytvoření elektronického kurzu pro předmět Multimedia,
 • Regresní úlohy pro Data Mining,
 • Vytvoření multimediální webové prezentace pro výuku předmětu Multimedia,
 • Seskupovací úlohy pro Data Mining,
 • Klasifikační úlohy pro Data Mining,
 • Mission Critical Application pro přechod na alternativní OS,
 • Zabezpečení bezdrátového přístupu k regionální síti,
 • Mobilní aplikace v životních situacích,
 • Vizualizace používání rozhraní informačního systému,
 • Redakční systém v prostředí školy,
 • Konfigurace systému pomocí YaST,
 • Asociační analýza – příčiny a následky dopravních nehod,
 • Dopravní nehodovost v okrese Pardubice v letech 2006-2010,
 • Hodnocení bezpečnosti silniční dopravy,
 • Komparace přístupů k hodnocení bezpečnosti silničního provozu,
 • Prostorová analýza dopravních nehod,
 • Moderní datová úložiště,
 • Využití sociálních sítí obcemi s rozšířenou působností pro prezentaci a komunikaci s veřejností,
 • Zpracování podkladů pro seminář předmětu PDM1 – rozhodovací stromy,
 • Životní cyklus informačního systému,
 • Trendy v oblasti podnikových informačních systémů,
 • Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP,
 • Elektronické obchodování a jeho bezpečnost,
 • Definice požadavků na informační systém,
 • Nástroje pro zvyšování výkonu internetového obchodu,
 • Informační systémy okresního soudu,
 • Elektronické služby státní správy a jejich integrace do podnikového informačního systému,
 • Internetové platební systémy,
 • Konkurenční boj sociálních sítí,
 • Orgány veřejné správy a datové schránky,
 • Manažerské rozhodování v oblasti výběru poskytovatele telefonních služeb,
 • Interní komunikace ve vybrané firmě,
 • Vzdělávací eGON centrum v ORP Rychnov nad Kněžnou,
 • Informační systémy na městském úřadě,
 • Nadstavbový modul v MS Excel pro metody nehierarchického shlukování,
 • Klasifikace úvěrového ratingu regionů pomocí neuronových sítí,
 • Selekce atributů pro klasifikaci bankrotu podniků,
 • Projekt zavedení bezdrátového přístupu k internetu v menší obci,
 • Pojednání o kvalitě života seniorů v okrese Pardubice,
 • Lean Six Sigma a příklady uplatnění,
 • Digitalizace dokumentů v archivnictví,
 • Procesní zlepšování,
 • Soubor příkladů zpracování obrazu nástroji ERDAS Imagine v ArcGIS Desktop,
 • Tvorba datové sady vybraných intravilánů Pardubického kraje,
 • E-learningový kurz pro výuku katastru nemovitostí,
 • Tvorba studijních materiálů pro výuku redakčních systémů,
 • Modelování procesů ve veřejné správě s programem Adonis CE,
 • Využití CRM systémů pro manažerské rozhodování,
 • Úroveň počítačové gramotnosti studentů středních škol,
 • Počítačová gramotnost žáků základních škol,
 • Redakční systémy,
 • Analýza vybrané skupiny pomocí nástrojů využívaných pro měření sociálních sítí,
 • Tvorba úloh pro předmět Základy algoritmizace – robotické úlohy,
 • Interakce mezi roboty – měření pomocí metrik využitelných v sociálních sítích, příprava podkladů.