Sborník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2013

Krátké zhodnocení

Fotodokumentace