Konference Krizový management 2014

18. - 19. 9. 2014

           Ve dnech 18. a 19. září 2014 se v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč uskutečnil již devatenáctý ročník vědecké konference Krizový management. Konference byla spolupořádána Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ministerstvem vnitra GŘ HZS ČR a již zmíněným hostitelským IOO Lázně Bohdaneč, záštitu nad ní převzal náměstek GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brigádní generál Ing. Miloš Svoboda. Odbornými garanty konference byli ředitel IOO Ing. Mgr. Rostislav Richter a emeritní děkan Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

           Letošní konference byla zaměřena zejména na analýzu rizika a ekonomiku prevence, s důrazem na modelování při neúplných informacích. Více než tři desítky účastníků z akademické i praktické sféry měly možnost vyslechnout množství různorodých a zajímavých odborných referátů. Čtvrteční program byl zaměřen více na teoretickou rovinu a obsahoval témata vztahující se např. k možnostem systémového rozpoznávání rizik v kyberprostoru nové ekonomiky, roli subjektivního faktoru při modelování v krizovém managementu či získávání informací pro analýzu rizika. Páteční jednání obsahovalo spíše praktičtěji pojaté příspěvky, zabývající se např. vodárenskými systémy, kritickými místy při odbavení cestujících na letišti nebo problematikou slabých míst dopravních sítí. Bohatá výměna názorů probíhala i v následných diskuzích a při večerním společenském setkání.

           Konference byla účastníky hodnocena jako zdařilá a již nyní jsou někteří z nich v očekávání jubilejního dvacátého pokračování v příštím roce.

 

Ing. Zdeněk Matěja, FES

 

O dotazy na prezentující nebyla nouze.

Autor: IOO LB.

Přípitek na zdar konference v režii proděkanky pro vnější vztahy a rozvoj FES UPCE Ing. Michaely Stříteské, Ph.D. a nestora konference doc. Ing. Radima Roudného, CSc.

Autor: Ing. Lucie Jelínková, FES.

Jako ryby ve vodě se v letošním tematickém zaměření konference cítili prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. a prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

Autor: Ing. Lucie Jelínková, FES.