URBV na Dnu otevřených dveří FES

18.1.2016

Letos poprvé byl ozvláštněn pravidelně se konající Den otevřených dveří FES pro zájemce o studium na fakultě o možnost představit zajímavé momenty studia zde. Neváhali jsme a naše dva obory – bakalářský Management ochrany podniku a společnosti a navazující magisterský Regionální rozvoj s jeho dvěma specializacemi Urbanismus a Bezpečnost regionu – jsme přiblížili účastníkům dvěma postery Urbanistický poster a Bezpečnostní poster. Navíc jsme připravili interaktivní osobní test na téma „vnímání korupce“ s bezprostředním vyhodnocením na notebooku. Bylo fajn, že se prezentace URBV a jeho oborů aktivně zúčastnila i zástupkyně stávajících studentů Bc. Lenka Kašparová, ale taky to, že neváhali ani další naši současní studenti přijít se podívat a zavzpomínat na to,  co při studiu zažili.

doc. Ing. Ivana Kraftová, Csc.