Kolokvium o regionálních vědách 2015 aneb Hustopeče podruhé

17 - 19.6.2015

 

I letošní červen byl ozvláštněn soustředěním regionalistů v rámci kolokvia, které už tradičně pořádá Katedra regionální ekonomie a správy ESF Masarykovy univerzity.

Hojná účast za naši fakultu – akademických pracovníků i dvou čerstvých absolventů, kteří své příspěvky zpracovali v rámci Studentské grantové soutěže, svědčí o tom, že regionálním vědám je u nás věnována nemalá pozornost. Přitom samotné názvy příspěvků svědčí o zajímavé šíři pohledů, které mohly být a byly diskutovány s kolegy z Moravy, Čech, Slovenska i Polska.

  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-5 The Effect of Different Time Horizon in Measuring the Regional Economic Resilience
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-9 Porovnání míry koncentrace produkce České a Slovenské republiky po vstupu do Evropské unie
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-13 Jsou přímé zahraniční investice determinantou atraktivity českých regionů?
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-32 Růst počtu obyvatel jako výraz atraktivity regionu a jeho vazba na disponibilní důchod domácností
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-33 Vzájemná vazba mezi RCI, mírou urbanizace a trhem práce
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-51 Problematika dat v oblasti plánování regionální sociální politiky
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-56 Změny v regionální struktuře zdravotnických zařízení na území České republiky
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-67 Využitelnost modelu vícekriteriálního rozhodování v procesu regionálního rozvoje
  • DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-69 Finanční míra regionálního patriotismu v dimenzích glokalizace

 

Hovory se nesly na vlně odborné i přátelské.

Letošní ročník byl korunován i objevem hustopečského unikátu v podobě sedmdesátitisícové kamenné zvětšeniny živého organismu, což dokládají připojené fotografie:

Text: IK

Foto: ZM, JK