Exkurze - Vězeňská služba ČR - Věznice Pardubice

2. 5. 2014

V pátek 2. 5. 2014 se zúčastnili studenti prezenčního navazujícího magisterského studia programu Hospodářské politiky a správy (FES), oboru Regionální rozvoj-Bezpečnost regionu v rámci rozšíření výuky předmětu „Integrovaný záchranný systém ČR“ exkurze ve Věznici Pardubice. Nejdříve studenti absolvovali při vstupu důkladnou bezpečnostní kontrolu. To znamená, museli projít bezpečnostním rámem a bezpečnostním rentgenem zavazadel. V prostoru věznice se nás ujal tiskový mluvčí věznice se zkušenostmi přímo z výkonu u Vězeňské služby ČR. Studenti byli v úvodu seznámeni se základními údaji o věznici, s organizační strukturou, s ekonomickými náklady na vězně v jednotlivých letech, s typem věznic, se systémem vzdělávání vězňů, s úlohou civilních zaměstnanců v daném rezortu, se vzděláváním personálu (Akademie Vězeňské služby ČR), se zdravotní péčí o odsouzené a s dalšími bezpečnostními opatřeními týkajících se vězeňských zařízení.

V rámci exkurze jsme navštívili jednotlivá specializovaná oddělení pro odsouzené ve výkonu trestu. Mezi výše uvedené patřilo například oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné a v rámci výkonu trestu odsouzených jsme měli možnost se seznámit s činností terapeutického oddělení, kde se provádějí speciálně výchovné aktivity. V návaznosti si účastníci exkurze mohli prohlédnout vybrané cely pro odsouzené, vězeňský dvůr, sportoviště, terapeutické dílny s knihovnou, návštěvní místnost a další zařízení věznice.    

V další části exkurze byly studentům sděleny konkrétní případy z praxe týkající se problematiky výkonu u Vězeňské služby a v návaznosti nás hlavní personalista seznámil se základními požadavky na výkon příslušníků a civilních zaměstnanců u této specializované služby.

Na základě sdělených nových informací a množství zvídavých dotazů účastníků můžeme konstatovat, že exkurze byla pro studenty velmi zajímavá a přínosná. Jeden z hlavních výstupů exkurze bylo pro posluchače poznat důležitou úlohu Vězeňské služby a její nezastupitelnost v Integrovaném záchranném systému a také umožnit účastníkům poznat bezpečnostní opatření pro prostory, kde nemá běžná veřejnost přístup.

Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům za umožnění provedení exkurze, odbornost zainteresovaného pracovníka a jeho snahu při výkladu směrem ke studentům, u kterých je předpoklad, že se mohou v budoucnosti věnovat bezpečnostní problematice v daném oboru.

 

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.