Exkurze na pracoviště HZS a KOPIS Pardubického kraje

11. 4. 2014

V pátek 11. 4. 2014 se zúčastnili studenti bakalářských studijních oborů Management ochrany podniku a společnosti a Veřejná ekonomika a správa, v rámci zpestření výuky předmětů Technika bezpečnosti a Komunikace v krizích, exkurze na pracovišti Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje. Pod vedením zkušených hasičů byla studentům ukázána zásahová vozidla, jejich vybavení, doprovodné zásahové pomůcky, ale také například mapové archy, v nichž hasiči hledají nejkratší a nejrychlejší cesty k místům zásahů. Studenti měli jedinečnou možnost si prohlédnout a naživo „osahat“ klasickou výzbroj, včetně řady sofistikovaných pomůcek, se kterými by se při skutečném nasazení setkat určitě nechtěli. Seznámili se i se specializovaným zázemím, které mohou pracovníci hasičského záchranného sboru využívat, a způsobem organizace ne zcela všedního povolání.

Ve druhé části exkurze se studenti přesunuli z „garáží do kanceláří“, kde navštívili pracoviště Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) Pardubického kraje. Toto pracoviště zabezpečuje propojení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a současně integruje pracoviště telefonního centra tísňového volání – linky 112 a 150. Kromě samotných informačních a komunikačních technologií, viděli studenti i výkon některých rutinních činností přítomnými operátory.

Z množství nových informací, spojených s výkonem služby pracovníků HZS i jejich disponibilním vybavením, které vzešly z výkladu nebo dotazů zvídavých posluchačů, mohou studenti jistě profitovat nejen v rámci vyučovaných „bezpečnostních předmětů“, ale také v rámci svého budoucího povolání, kdy zejména u studentů oboru Management ochrany podniku a společnosti se předpokládá jejich uplatnění v orgánech krizového řízení, či dokonce v rámci integrovaného záchranného systému.

Ing. Pavel Zdražil