Dny NATO“ - bezpečnostní aspekty

7.5.2014

„Otázka nezní, zda a kdy dojde ke krizové situaci, ale zdali činíme vše pro její eliminaci.“

 

Ostravské DNY NATO byly představeny u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO studentům oboru Management ochrany podniku a společnosti FES.

 

V roce 2001 odstartovala tradice airshow v ČR, na níž se v současnosti prezentují (zejména) vojenské vzdušné síly celé řady států. Akce se rozrostla do té míry, že v době jejího konání se velká Ostrava stává větší ještě o 200 tisíc osob, samotnou akci zajišťuje cca dvoutisícový tým a jde tak implicitně o jedno veliké cvičení funkčnosti a koordinace složek integrovaného záchranného systému.

Představitelem sdružení Jagello 2000, Ing. Zbyňkem Pavlačíkem, byla airshow  barvitě popsána – její průběh, ale i její bezpečnostní zajištění, úkoly programového i bezpečnostního centra. Zvláštní důraz byl položen na přístup Moravskoslezského kraje, jehož bezpečnostní rada je „kurátorem“ akce. Při její přípravě jsou identifikovány možné typy mimořádných událostí a stanoveny postupy jejich řešení včetně definice velitelů zásahů.

Studenti se dověděli o hrozbě „červených karet“ pro piloty, kteří by chtěli demonstraci svého leteckého umění eskalovat do nebezpečných parametrů. Při zvažování hledisek „zážitku pro diváky“ versus „bezpečnost diváků“ má vždy přednost právě bezpečnost. To se projevuje i v tom, že organizátoři Dnů NATO preferují účast vojenských strojů, a to z velmi podstatného důvodu: ukazuje se, že ¾ nehod zapříčinily v minulosti stroje civilní, které jsou často v horším technickém stavu.

Bez zajímavosti není ani pozitivní hodnocení předního bezpečnostního experta Tima Callawaye z European Airshow Council, který vyzdvihl ve své zprávě širokou horizontální znalost členů týmu (tj. vzájemnou znalost odborností jednotlivých členů týmu). Za znalosti tedy „1“.

Studenti ale nezapřeli ani svůj ekonomický záběr, takže se pozornosti dostalo i otázkám na jedné straně finančního zabezpečení akce, při níž není vybíráno vstupné, na straně druhé i jejích ekonomických dopadů pro město a region.

Přejeme organizátorům, aby se jim dařilo připravovat silné, emotivní a bezpečné zážitky pro diváky a věříme, že se v  budoucnu budeme moci seznámit s výsledky zmíněné připravované analýzy dopadů akce daného zaměření a rozsahu pro region.

 

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.