Beseda s místopředsedou Evropského parlamentu

Ing. Oldřichem Vlasákem

o Regionální politice EU

24. dubna 2013

Ve středu 24. dubna 2013 navštívil Univerzitu Pardubice místopředseda Evropského parlamentu, výkonný prezident CEMR (Rada evropských obcí a regionů), místopředseda Svazu měst a obcí ČR a zastupitel města Hradec Králové Ing. Oldřich Vlasák. Ing. Vlasák se nejprve sešel s rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. a poté přednesl studentům oboru Regionální rozvoj, Fakulty ekonomicko–správní Univerzity Pardubice a dalším zájemcům z řad studentů a akademických pracovníků univerzity přednášku na téma Regionální politika Evropské unie. Přednáška, která se věnovala současnému stavu společné evropské regionální politiky i výhledům pro další programové období se mj. zaměřila na postavení východočeského regionu a jeho možnostem rozvoje v rámci kohezní politiky EU. Zcela zaplněná posluchárna přijala přednášku Ing. Vlasáka s velkým zájmem. Následná diskuse se studenty směřovala nejen k aktuálním otázkám regionální politiky Evropské unie, ale studenti se Ing. Oldřicha Vlasáka dotazovali i na dlouhodobé perspektivy a naše postavení v rámci sjednocené Evropy. Návštěva Ing. Vlasáka byla přínosem nejen pro studenty oboru Regionální rozvoj, ale pro všechny zúčastněné.

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Přednáška o regionální politice EU