Účastníci mírové mise v Kosovu:

mjr. Bc. Štěpán Krejčí a policejní pes Arisa

mezi studenty MOPS

4. dubna 2013

Zejména pro studenty oboru Management ochrany podniku a společnosti FES připravil přednášku s prezentací o mírových operacích OSN a EU mjr. Bc. Štěpán Krejčí, zástupce vedoucího oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Jako jediný český policejní psovod – účastník mise v Kosovu zaujal studenty i další přítomné nejen svými zážitky přímého účastníka několika misí, ale rovněž odborným výkladem o bezpečnostní situaci v Kosovu, o významu a účelu mírových misí. Mise jsou obsazovány mezinárodními týmy, takže kromě odborných a fyzických předpokladů patří k vybavení každého účastníka velmi dobrá znalost angličtiny, která je hlavním dorozumívacím jazykem. Že v Kosovu nešlo o procházku růžovým sadem, bylo zřejmé z několika autentických fotografií i záznamu z demonstrace, při níž nechyběla ostrá munice…

Přednášce předcházela ukázka práce policejního psa – vyhledání drog. (Podotýkám, že heroin, který byl v jednom z aut na univerzitním parkovišti Arisou označen, byl cvičným vzorkem a následně byl vrácen do depozitáře Policie ČR.) Mjr. Bc. Krejčí má čtyřletou Arisu jako svého třetího psa a ukázka její práce nebyla ošizena ani o zajímavé informace o výcviku policejních psů. Arisa – mimo jiné asi jediný pes v ČR, který je nositelem medaile – konkrétně medaile ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Policie ČR 2. stupně, kterou obdržela právě při oceňování příslušníků Policie ČR za podíl na mírových operacích – označila bezchybně inkriminované místo, na pokyn psovoda dokonce opakovaně. Mjr. Bc. Štěpán Krejčí taky vysvětlil, proč naučil označovat Arisu „pasivně“, tj. pouhým usednutím u místa nálezu. Arisa je cvičena speciálně na vyhledávání drog a munice a pasivní označování je nejbezpečnější způsob právě při vyhledávání munice, což ona i její psovod v Kosovu velmi zužitkovali, když byli vyslání k vyhledání miny.

Diskuse na závěr akce se zase stočila ke psům, jejich výcviku i právnímu postavení. Při jedné své reakci na dotaz ohledně předpokladů pro úspěšný výcvik vyslovil po chvilce přemýšlení major Krejčí svůj názor, že psi musí být zvědaví, aby se s nimi dalo pracovat. Myslím, že tato věta má obecnější platnost a velmi úspěšně by se dala parafrázovat do akademického prostředí: Studenti musí být zvídaví, aby se dali vzdělávat.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Mjr. Bc. Štěpán Krejčí, účastník mírové operace v Kosovu (nad levou kapsou zastoupeno 10 převážně zahraničních medailí).

Studenti bakalářského oboru MOPS, ale i magisterského oboru Regionální rozvoj, specializace Bezpečnost regionu a ostatní účastníci se zájmem sledují výklad.

Major Krejčí vysvětluje účastníkům akce, jak bude zákrok proveden.