Terénní cvičení „Město v krajině, krajina ve městě“
Poděbrady a Polabská lužní společenstva

26. dubna 2013

V pátek 26. 4. 2013 se pod vedení doc. Vladimíry Šilhánkové a Dr. Martina Maštálky z Ústavu regionálních a bezpečnostních věd uskutečnila jednodenní exkurze pro studenty 1. ročníku navazujícího studia oboru Regionální rozvoj Fakulty ekonomicko-správní. Trasa exkurze vedla od nádraží ČD ve Velkém Oseku přes Libický luh, kde se studenti dozvěděli o specificích využití tohoto druhu lesa, a to s ohledem na exkurzi, kterou absolvují na podzim v královéhradeckých lesích v rámci další výuky. Opodál, při podchodu dálnice D11, byli seznámeni s dopady velkých infrastrukturních staveb na lokální životní prostředí, ale také na hospodaření s půdou a na každodenní život občanů. V nedalekých Libicích nad Cidlinou si studenti prohlédli zbytky staroslovanského hradiště, aby mohli sami zhodnotit využití potenciálu turistického cíle pro rozvoj regionu. Cesta pokračovala přes soutok Labe s Cidlinou a luh Huslík ke Golf Clubu Poděbrady, coby příkladu nenásilného přechodu urbánní zástavby vlastních Poděbrad do okolní krajiny.

Součástí exkurze bylo i vlastní město Poděbrady, kteréžto lázeňské centrum vhodně využívá svého potenciálu jako centra mikroregionu, k rozvoji celé oblasti. Zároveň byly na městě demonstrovány urbanistické prvky, které studenti měli možnost teoreticky studovat během svého dosavadního studia. Stejně tak byla akcentována technická infrastruktura s ohledem na udržitelný rozvoj sídla.

Výjezd do terénu je tradiční součástí série exkurzí, které absolvují studenti oboru Regionální rozvoj během svého dvouletého studia. Mohou tak konfrontovat poznatky nabyté ve školních škamnách s praktickými aspekty a dopady rozvoje obcí, měst a regionů.

Ing. Martin Maštálka, Ph.D.