Exkurse na téma

Regionální rozvoj, cestovní ruch vs. ochrana přírody a krajiny

KARLŠTEJN 2013

1.11.2013

Dne 1.11. 2013 se uskutečnila už téměř pravidelná exkurze studentů oboru Regionální rozvoj FES do Národní přírodní rezervace Karlštejn. I tentokrát proběhla díky spolupráci s o.s. Civitas per Populi a Geoparkem Joachima Barranda pod vedením Mgr. Michaela Pondělíčka. Studenty dále doprovázeli doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. a Ing. Martin Maštálka, Ph.D. z Ústavu regionálních a bezpečnostních věd FES. V průběhu exkurse studenti zkoumali nejen památky přírodní, ale i kulturní a také hospodaření v NPR, regeneraci starých lomů a jejich současné kulturní využití.

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.