Odborný seminář k projektu M-Spice

30. listopadu 2012

Na ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice proběhl seminář k projektu M-Spice vznikajícího díky podpoře programu URBACT. Cílem tohoto projektu je vyvinutí, implementace a šíření výsledků monitorování územních dopadů strategických plánů a také zapojení občanů a místních stakeholderů do místního rozvoje měst a obcí. Hlavní slovo měl Ing. Pavel Šubrt – absolvent naší FES - z odboru rozvoje města Magistrátu města Hradce Králové jako zástupce jednoho z pěti evropských měst, které se projektu účastní. Do této iniciativy je prostřednictvím Ing. Martina Maštálky, Ph.D. zapojen také Ústav regionálních a bezpečnostních věd, a to v roli odborného konzultanta v oblasti indikátorů kvality života na úrovni místních samospráv.

Ing. Martina Maštálka, Ph.D.