Kontakty

vedoucí
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
E-mail: Marcela.Kozena@upce.cz
tel.: 466 036 570, kancelář: č. dv. 09 029

zástupce vedoucího
Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.
E-mail: Katerina.Kantorova@upce.cz
tel.: 466 036 666, kancelář: č. dv. 09 024
• zástupce vedoucího: zástupce pro pedagogickou činnost

sekretářka
Lenka Vitoušová
E-mail: Lenka.Vitousova@upce.cz
tel.: 466 036 166, kancelář: č. dv. 09 029

zástupce vedoucího
Ing. Josef Novotný, Ph.D.
E-mail: Josef.Novotny@upce.cz
tel.: 466 036 246, kancelář: č. dv. 09 022
• zástupce pro vědu a výzkum

tajemník
Ing. František Sejkora, Ph.D.
E-mail: Frantisek.Sejkora@upce.cz
tel.: 466 036 246, 466 036 246, kancelář: č. dv. 09 022

Ostatní zaměstnanci
Profesoři
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
E-mail: Jan.Pavel@upce.cz
tel.: 466 036 480, kancelář: č. dv. 09 039
Konzultační hodiny: pondělí 09:45-10:45

Docenti
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
E-mail: Marcela.Kozena@upce.cz
tel.: 466 036 570, kancelář: č. dv. 09 0029

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
E-mail: Renata.Myskova@upce.cz
tel.: 466 036 304, kancelář: č. dv. 09 039

doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc.
E-mail: Jaroslav.Pakosta@upce.cz
tel.: 466 036 451, kancelář: č. dv. 09 040
Konzultační hodiny: úterý 12:30-14:00

doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
E-mail: Radim.Roudny@upce.cz
tel.: 466 036 234, kancelář: č. dv. 09 025

Odborní asistenti:
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
E-mail: Zdenek.Brodsky@upce.cz
tel.: 466 036 371, kancelář: č. dv. 09 034
Konzultační hodiny: úterý 10.30 - 12.00

Ing. Irena Honková, Ph.D.
E-mail: Irena.Honkova@upce.cz
tel.: 466 036 163

Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.
E-mail: Katerina.Kantorova@upce.cz
tel.: 466 036 666, kancelář: č. dv. 09 024

Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.
E-mail: Michal.Kubenka@upce.cz
tel.: 466 036 679, kancelář: č. dv. 09 023

Ing. František Sejkora, Ph.D.
E-mail: Frantisek.Sejkora@upce.cz
tel.: 466 036 246, 466 036 246, kancelář: č. dv. 09 022

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
E-mail: Josef.Novotny@upce.cz
tel.: 466 036 246, kancelář: č. dv. 09 022

Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.
E-mail: Michaela.Striteska@upce.cz
tel.: , kancelář: č. dv. 09 027

Ing. Jana Školudová, Ph.D.
E-mail: Jana.Skoludova@upce.cz
tel.: , kancelář: č. dv. 09 024

Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.
E-mail: Barbora.Zemanova@upce.cz
tel.: 466 036 179, kancelář: č. dv. 09 027

Asistenti
Ing. Mgr. Pavlína Matějová
E-mail: Pavlina.Matejova@upce.cz
tel.: , kancelář: č. dv. 09 024

PaedDr. Alexandr Šenec
E-mail: Alexandr.Senec@upce.cz
tel.: 466 036 559, kancelář: č. dv. 09 025

Doktorandi
Ing. Simona Činčalová
E-mail: simona.cincalova@student.upce.cz
tel.: 466 036 664, kancelář: č. dv. 11 035

Ing. Vít Jedlička
E-mail: vit.jedlicka@student.upce.cz
tel.: 466 036 664, kancelář: č. dv. 11 035

Ing. Petr Svoboda
E-mail: petr.svoboda@student.upce.cz
tel.: 466 036 664, kancelář: č. dv. 11 035

Ing. Daniel Stříteský
E-mail: daniel.stritesky@student.upce.cz
tel.: 466 036 664, kancelář: č. dv. 11 035

null