Kontakty

Ústav ekonomiky a managementu
Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

 

 Vedoucí ústavu:
 
 č. dv. 09 030, tel. 46603 6570
 úřední hodiny:
 Úterý 10,00 – 12,00 hod.
 Zástupce ved. ústavu: 
 č. dv. 09 025, tel. 46603 6559
 
 Sekretářka ústavu:    
 č. dv. 09 029, tel. 46603 6166
Po 9,00 -11,00
 St 9,00 -11,00
 Čt 9,00 -11,00
 Tajemník ústavu:
 č. dv. 09 034, tel. 46603 6371
  
 

Ostatní zaměstnanci:

Docenti:
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., č. dv. 09 025, tel. 46603 6559
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.,č. dv. 09 026, tel. 46603 6163
doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc.,č. dv. 09 025, tel. 46603 6559
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., č. dv. 09 025, tel. 46603 6559
doc. Ing. Radim Roudný, CSc., č. dv. 09 038, tel. 46603 6234
doc. Dr. Ing. Milan Siegl, CSc., č. dv. 09 026, tel. 46603 6163
doc. Ing. Josef Vaculík, CSc., č. dv. 09 034, tel. 46603 6304

Externisté (profesoři a docenti):
prof. Ing. Milan Buček, DrSc., č. dv. 09 026, tel. 46603 6163
doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc., č. dv. 09 038, tel. 46603 6309
doc. RNDr. Petr Linhart, CSc., č. dv. 09 038, tel. 46603 6309

Odborní asistenti:
Ing. Libuše Čekanová, Ph.D., č. dv. 09 023, tel. 46603 6558

Asistenti:
Ing. Aleš Horčička, č. dv. 09 022, tel. 46603 6246
Ing. Michal Kuběnka, č. dv. 09 027, tel. 46603 6175
Ing. Josef Novotný , č. dv. 09 027, tel. 46603 6175
Ing. Kateřina Jirásková, č. dv. 09 23, tel. 46603 6558
Ing. František Sejkora , č. dv. 09 027, tel. 46603 6175
Ing. Michaela Stříteská, č. dv. 09 023, tel. 46603 6558
Ing. Miloslav Šlitr , č. dv. 09 026, tel. 46603 6163

Doktorandi:
Ing. Jan Fuka, č. dv. 09 022, tel. 46603 6246
Ing. Klára Machačová, č. dv. 09 039, tel. 466603 6480
Ing. Zdeněk Matěja, č. dv. 09 022, tel. 46603 6246
Ing. Marcela Rybyšarová, č. dv. 09 022, tel. 46603 6246
Ing. Ondřej Svoboda, č. dv. 09 039, tel. 466603 6480