Výzkumné a tvůrčí projekty

Pracovníci Ústavu matematiky a kvantitativních metod byli v minulých letech řešiteli následujících projektů:

 

Výzkumné projekty

 

V oblasti řízení finančních a pojistných rizik byly na ústavu řešeny následující vědecko-výzkumné projekty:

 

Modelování, simulace a řízení pojistných rizik

 • podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
 • řešený v letech 2009 – 2011
 • hlavní řešitel – prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

 

Modelování a simulace rizik v neživotním pojištění

 • podpořený Interním grantem FES UPa
 • řešený v roce 2006
 • hlavní řešitel – prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

 

 

V oblasti optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě byly řešeny projekty:

 

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení

 • výzkumný záměr Fakulty ekonomicko-správní podpořený MŠMT
 • řešený v letech 1999 – 2004
 • zodpovědný řešitel – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony

 • podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
 • řešený v letech 2001 - 2003
 • hlavní řešitel – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě

 • podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
 • řešený v letech 2006 - 2008
 • hlavní řešitel – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Ústav spolupracoval také na řešení výzkumných projektů vztahujících se k dopravní a logistické problematice:

 

Q - REC CIPA

 • mezinárodní projekt podpořený EU –Institut  Aplied System Technology Bremen ATB
 • řešený v letech 1994 – 1996
 • člen řešitelského týmu – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Q - REC Implement. ERBIC

 • mezinárodní projekt podpořený EU –Institut  Aplied System Technology Bremen ATB
 • řešený v letech 1996 – 1998
 • člen řešitelského týmu – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Teoretické základy technologie a řízení kombinované dopravy

 • podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
 • řešený v letech 1994 – 1996
 • člen řešitelského týmu – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Metody zvyšování spolehlivosti dopravní obsluhy území

 • podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
 • řešený v letech 1995 – 1996
 • spoluřešitel – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Vliv technických poruch dopravních prostředků MHD na prostoje, provozní spolehlivost a hospodárnost metod vyhodnocování

 • podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
 • řešený v roce 1998
 • člen řešitelského týmu – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků

 • podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR)
 • řešený v letech 2002 – 2004
 • člen řešitelského týmu – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Tvůrčí projekty

 

Zřízení učebny pro počítačovou podporu výuky matematiky

 • podpořený Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
 • řešený v roce 2005
 • hlavní řešitel – RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

 

Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem

 • podpořený Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
 • řešený v roce 2011
 • hlavní řešitel – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Zejména do oblasti pedagogické činnosti byly zaměřeny projekty:

 

Hodnocení výuky matematiky

 • podpořený Interním grantem FES UPa
 • řešený v roce 2006
 • hlavní řešitel – prof. RNDr. Otakar Prachař, CSc.

 

Tvorba nového předmětu Zpracování dotazníkových šetření

 • podpořený Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
 • řešený v roce 2013
 • hlavní řešitel – Ing. Kateřina Seinerová

 

Management finančních rizik - inovace obsahové náplně předmětů oboru a příprava akreditačních materiálů pro výuku oboru v anglickém jazyce

 • podpořený v rámci Interní rozvojové soutěže FES UPa
 • řešený v roce 2015
 • hlavní řešitel – doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

 

Pojistné inženýrství - permanentní aktualizace obsahové náplně vybraných předmětů vzhledem k požadavkům pojistné praxe

 • podpořený v rámci Interní rozvojové soutěže FES UPa
 • řešený v roce 2016
 • hlavní řešitel – prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.