Výzkumné projekty

Pracovníci Ústavu matematiky a kvantitativních metod byli v minulých letech řešiteli následujících grantů:

FRVŠ

FRVS/2013/565 Tvorba nového předmětu Zpracování dotazníkových šetření

FRVS/2011/1655 Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem

GAČR

GAČR 402/09/1866  Modelování, simulace a řízení pojistných rizik