Vědecké semináře

Plán vědeckých seminářů

Ústavu matematiky a kvantitativních metod

Zimní semestr akademického roku 2016/17

 

 1. Odhad generačních-kohorních úmrtnostních tabulek a výpočet anuity  s jejich pomocí

Slovo má: RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

Datum konání: 21. 11. 2016 v 14 hod.

Místo konání: zasedací místnost ÚMKM, 8. NP budovy EA

 

2. Kvantifikace rizik pro úrazové pojištění

Slovo má: Ing. Lucie Kopecká

Datum konání: 13. 12.2016 v 14 hod.

Místo konání: zasedací místnost ÚMKM, 8. NP budovy EA

 

3. Střední délka života ve střední a východní Evropě

Slovo má: Ing. Kateřina Seinerová

Datum konání: 25. 1. 2017 v 13 hod.

Místo konání: zasedací místnost ÚMKM, 8. NP budovy EA

 

4. Prediction and Optimization of Global Systems using Mathematical and Statistical Modelling

Slovo má: Mgr. Jana Heckenbergerová,Ph.D.

Datum konání: 8. 2. 2017 v 13 hod.

Místo konání: zasedací místnost ÚMKM, 8. NP budovy EA

 

 

Změna data a místa konání vyhrazena.

 

 

 

 

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., v.r.

vedoucí Ústavu matematiky a kvantitativních metod