Vědecké semináře

Plán vědeckých seminářů

Ústavu matematiky a kvantitativních metod

Zimní semestr akademického roku 2016/17

 

Bude zveřejněn do konce měsíce října.

 

 

 

 

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., v.r.

vedoucí Ústavu matematiky a kvantitativních metod