Přípravné kurzy z matematiky

PŘÍPRAVNÉ KURZY

 

Vážení uchazeči,

Ústav matematiky a kvantitativních metod pro vás pořádá přípravný kurz k přijímací zkoušce do magisterského studia na Fakultě ekonomicko-správní.

Účast na kurzu by měla usnadnit zvládnutí testu z matematických metod v ekonomii, který je součástí přijímací zkoušky. Kurz je zaměřen na stručné zopakování látky, předepsané pro přijímací řízení a na procvičení typických příkladů, vyskytujících se u zkoušky.

Obsah kurzu tvoří dva ucelené tematické bloky: lineární algebra a matematická statistika. Každému bloku bude věnováno šest hodin výuky podle následujícího rozvrhu:

10. 6. /  2017 (sobota)

1. blok - lineární algebra

900 - 1200

1300 - 1600

11. 6. /  2017 (neděle)

2. blok – matematická statistika

900 - 1200

1300 - 1600

 

Místo konání: Pardubice, budova Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, učebnyna 2. n. p. Spojení z nádraží ČD a ČSAD je autobusem č. 10 do stanice Univerzita, příp. trolejbusem č. 3, nebo autobusem č. 16 do stanice Polabiny, Hradecká.

Mapa univerzitního kampusu: http://www.upce.cz/kde/kampus.html

 

Kurzovné, které činí celkem 980 Kč,- zaplatíte složenkou typu A nebo převodem z účtu.  Ústřižek či jiný doklad o zaplacení (stačí i čitelná kopie dokladu) nalepíte
na vyplněnou přihlášku, kterou zašlete do 8. 6. 2017 na adresu:

 

Univerzita Pardubice

Ústav matematiky a kvantitativních metod

Studentská 95

532 10 Pardubice

 

Údaje pro vyplnění složenky typu A:

Adresa majitele účtu: Univerzita Pardubice

Studentská 95

532 10 Pardubice

Číslo účtu:                  37030561/0100

Variabilní symbol:      4510474002

Přihlášky a potvrzení o platbě lze zasílat e-mailem na adresu radka.kradlova@upce.cz .

 

Důležité upozornění pro účastníky kurzu:

Ve druhém vyučovacím bloku - matematické statistice, budete potřebovat kalkulačku.

 

 

 

 

 

Přihláška

 

 

 

Jméno:……………………………………………………………………………….

 

Adresa:………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………….

 

Telefon:……………………………………………………………………………...

 

E-mail:……………………………………………………………………………….

 

 

Dále svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že v případě neúčasti se kurzovné nevrací.

 

Podpis:

 

Datum:

 

Prosím, přiložte doklad o zaplacení!