Programy EU – Erasmus+

Všeobecné informace

Program ERASMUS+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a navazuje na úspěšný program celoživotního učení  - LLP/Erasmus, který probíhal v letech 2007 - 2013.

Program ERASMUS+ je určen především pro studenty, ale i pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Erasmus+ program nabízí tyto aktivity:

Mobility studentů

 

Mobility zaměstnanců


Více informací o jednotlivých aktivitách naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP):

 

Vývoj počtů mobilit

Počet a lokality vyjíždějících studentů

stát\akademický rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Belgické království

 

1

1

1

 

 

Estonská

 

 

 

 

1

2

Finská republika

2

2

3

3

2

1

Francouzská republika

4

4

 

1

2

2

Italská republika

 

 

 

 

2

 

Irsko

1

 

 

1

 

 

Islandská republika

 

 

 

2

 

 

Kyperská republika

 

 

 

2

 

 

Maďarská republika

 

 

 

 

1

 

Maltská republika

2

 

 

 

1

 

Norské království

1

1

4

2

 

3

Portugalská republika

20

19

23

12

18

18

Řecká republika

4

 

2

 

 

 

Slovinská republika

6

3

1

6

5

5

Spojené království Velká Británie

1

 

2

2

4

 

Spolková republika Německo

2

 

 

4

2

3

Španělské království

 

2

3

3

1

3

Turecká republika

 

 

 

1

1

3

CELKEM

43

32

39

40

40

40

Počet a lokality přijíždějících studentů

stát\akademický rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Běloruská republika

 

 

 

 

1

2

Brazilská federativní republika

 

 

 

 

 

2

Finská republika

 

2

 

 

 

 

Francouzská republika

 

 

 

2

 

 

Italská republika

13

4

1

1

3

1

Litevská republika

4

4

1

2

2

3

Norské království

1

4

6

1

 

 

Polská republika

3

4

1

4

1

 

Portugalská republika

15

17

16

25

14

16

Rumunsko

 

4

2

 

2

2

Řecká republika

3

6

1

6

5

7

Slovenská republika

2

 

1

2

1

 

Slovinská republika

 

 

 

 

1

1

Spojené království Velká Británie

 

 

 

 

 

 

Spolková republika Německo

3

5

2

1

1

1

Španělské království

5

5

 

1

3

2

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

1

Turecká republika

13

15

13

12

19

26

Ukrajina

 

 

1

 

 

 

počet mobilit

62

70

45

57

53

64