Manažerský program MBAce in Security Management

Propojení školy a praxe je příležitostí pro vaší ortanizaci i pro Vás.

Získejte nové náměty a nový pohled na problematiku bezpečnosti.

Začněte řešit problematiku řízení rizik sami a přitom profesionálně.

Z výzkůmů vyplynulo, že strategické pojetí oblasti řízení bezpečnostních rizik není u tuzemských subjektů příliš časté. Proto vznikl záměr poskytnout vlastníkům, managerům a řídícím pracovníkům tuzemských subjektů ucelený pohled na tuto oblast podpořený dlouhodobou podporou portfoliem vzdělávacích akcí a programů.

Partnery záměru se staly Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, brněnský Vzdělávací ústav  pro bezpečnostní strategie a pražská pobočka ASIS International.

Prvním společným počinem uvedeného záměru je půldenní seminář Bezpečnostní management v praxi pořádaný na půdě Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice dne 3.3.2015 od 13:00. Cílem semináře je uvést na relativně malém časovém prostoru problematiku bezpečnostního managementu v celé jeho šíři a komplexnosti, a to na příkladech ze současné praxe. Výběr přednášejících a diskutujících byl tomuto záměru zcela podřízen. Pokud Vás tato problematika profesně či osobně zajímá, pak jste srdečně zváni.

Druhým reálným krokem naplňujícím výše uvedený záměr je spolupráce odborníků všech zůčastněných partnerů na přípravě vzdělávacího programu MBAce in Security management.