Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Společný studijní bakalářský program "Ekonomika a management" v anglickém jazyce C55 Myšková Renáta, doc. Ing. et Ing., Ph.D. 1-12/2012 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012