Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Virtualizace 16/2/2011/FES Křupka Jiří, doc. Ing., PhD. 1-12/2011
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011