Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Joint degree consortium 343/2006 Čapek Jan, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Příprava navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, kombinovaná forma 316/2006 Myšková Renáta, doc. Ing. et Ing., Ph.D. 1-12/2006 PDF
Příprava navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, prezenční forma 317/2006 Duspiva Pavel, doc. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Rozvoj IT a prezentační techniky 336/2006 Urbanec Petr, Ing. 1-12/2006 PDF
Rozvoj jazykových znalostí pracovníků obslužných útvarů a administrativy 346/2006/FES Urbanec Petr, Ing. 1-12/2006 PDF
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků 329/2006/FES Čapek Jan, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Zvyšování odborné úrovně akademických pracovníků 328/2006/FES Čapek Jan, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006