Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Inovace předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení FRVS/2013/973 Sobotka Martin, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Tvorba nového předmětu Zpracování dotazníkových šetření FRVS/2013/565 Seinerová Kateřina, Ing. 1-12/2013
FRVŠ - projekty řešené v roce 2013 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013