Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Inovace datových sad pro výuku geografických informačních systémů FRVS/2011/1721 Jedlička Martin, Ing. 1-12/2011
Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací FRVS/2011/755 Svoboda Ondřej, Ing., Ph.D. 1-12/2011 PDF
Inovace předmětu Finanční řízení FRVS/2011/574 Tvrdíková Pavlína, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace předmětu Úvod do informačních systémů FRVS/2011/1010 Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011
Multimediální podpora výuky skupiny předmětů Rozhodovací procesy FRVS/2011/1919 Křupka Jiří, doc. Ing., PhD. 1-12/2011
Multimediální studijní opora pro předmět Počítačové sítě 1 FRVS/2011/1795 Horák Oldřich, Ing. Mgr., Ph.D. 1-12/2011
Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem FRVS/2011/1655 Linda Bohdan, doc. RNDr., CSc. 1-12/2011
Zřízení počítačové laboratoře pro výuku modulu Analytické a modelovací metody FRVS/2011/1774 Petr Pavel, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011