Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení FRVS/2010/1152 Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010