Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace programového vybavení pro výuku předmětů zaměřených na geoinformační technologie FRVS/2008/2036 Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2008
FRVŠ - projekty řešené v roce 2008 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008