Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Tvorba e-learningového kurzu pro předmět Municipal Finance FRVS/2007/1996/F5/d Provazníková Romana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2007
FRVŠ - projekty řešené v roce 2007 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007