Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace cvičení předmětu Daňový systém ČR FRVS/2006/2393 Čekanová Libuše, Ing., Ph.D. 1-12/2006
Inovace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky procesního řízení FRVS/2006/2322 Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2006
Multimediální podpora předmětu "Teorie systémů I" FRVS/2006/939 Křupka Jiří, doc. Ing., PhD. 1-12/2006
Tvorba nového předmětu Malé a střední podnikání a příprava studijních materiálů distanční opory FRVS/2006/1838 Brodský Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2006
FRVŠ - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006